Ανάπτυξη απλού μοντέλου υδατικού ισοζυγίου με χρήση συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας - Εφαρμογή στη λεκάνη των Κρεμαστών

Κ. Μαντούδη, Ανάπτυξη απλού μοντέλου υδατικού ισοζυγίου με χρήση συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας - Εφαρμογή στη λεκάνη των Κρεμαστών, Μεταπτυχιακή εργασία, 148 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Φεβρουάριος 2000.

[doc_id=467]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο: