Μοντέλο βραχυπρόθεσμης πρόγνωσης της υδρευτικής κατανάλωσης

Σ. Πολιτάκη, Μοντέλο βραχυπρόθεσμης πρόγνωσης της υδρευτικής κατανάλωσης, Μεταπτυχιακή εργασία, 314 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2000.

[doc_id=469]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (69724 KB)