ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ: Το νέο ελληνικό εθνικό σύστημα βάσης δεδομένων για μετεωρολογικές, υδρολογικές και υδρογεωλογικές πληροφορίες

M. Vafiadis, D. Tolikas, and D. Koutsoyiannis, HYDROSCOPE: The new Greek national database system for meteorological, hydrological and hydrogeological information, 2nd International Conference on Flow Regimes from International Experimental and Network Data, Braunschweig, doi:10.13140/RG.2.1.3182.8726, UNESCO, 1993.

[ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ: Το νέο ελληνικό εθνικό σύστημα βάσης δεδομένων για μετεωρολογικές, υδρολογικές και υδρογεωλογικές πληροφορίες]

[doc_id=480]

[Αγγλικά]

Το ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ είναι ένα ελληνικό εθνικό πρόγραμμα, συγχρηματοδοτούμενο από την ευρωπαϊκή ένωση στα πλαίσια του STRIDE, το οποίο αποσκοπεί στην ίδρυση ενός ελληνικού εθνικού συστήματος βάσης δεδομένων για μετεωρολογικές, υδρολογικές και υδρογεωλογικές πληροφορίες. Ο σχεδιασμός και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της βάσης δεδομένων του ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟΥ έχουν επιλεγεί προσεκτικά παίρνοντας υπόψη τις πιο σύγχρονες πρωτοποριακές ιδέες στην περιοχή των βάσεων δεδομένων και η όλη προσπάθεια αποτελεί ένα πρωτότυπο και προχωρημένο πρόγραμμα εφαρμοσμένης έρευνας. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της βάσης δεδομένων την τοποθετούν στο state of the art των σχετικών συστημάτων, χάρη στην εξελιγμένη τεχνολογία και τον εννοιολογικό σχεδιασμό της. Όλες οι κύριες υπηρεσίας της χώρας, υπεύθυνες για τη συλλογή δεδομένων, τα εποπτεύοντα υπουργεία, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, καθώς και σημαντικοί χρήστες των δεδομένων στην Ελλάδα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

PDF Πλήρες κείμενο (1011 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.3182.8726