Λογισμικό για τη διαχείριση μετρητικών σταθμών και χρονοσειρών

A. Christofides, Software for the management of measuring stations and time series, 12 pages, Department of Water Resources, Hydraulic and Maritime Engineering – National Technical University of Athens, Athens, Οκτώβριος 2001.

[Λογισμικό για τη διαχείριση μετρητικών σταθμών και χρονοσειρών]

[doc_id=484]

[Αγγλικά]

Το λογισμικό που παρουσιάζεται σ' αυτή την έκθεση είναι μέρος ενός μεγάλου συστήματος που αναπτύσσεται για να υποστηρίξει τη διαχείριση του υδροσυστήματος 4000 τετραγωνικών χιλιομέτρων από το οποίο υδρεύεται η Αθήνα. Η ανάπτυξη λογισμικού χρηματοδοτείται από την ΕΥΔΑΠ. Περιλαμβάνει εμπειρία από το Υδροσκόπιο (1992-1993), αλλά χρησιμοποιεί την πιο πρόσφατη τεχνολογία στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων και στα εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού.

PDF Πλήρες κείμενο (182 KB)

Σημείωση:

Η έκθεση είναι προσωρινή και μπορεί να τροποποιηθεί στο μέλλον ή και να αφαιρεθεί εντελώς από το web.