Υδρολογική μελέτη πλημμυρών

Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Ναλμπάντης, Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Λ. Λαζαρίδης, και Α. Δανιήλ, Υδρολογική μελέτη πλημμυρών, Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο "Ύδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη", Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχος: Κοινοπραξία Αποσελέμη, Αθήνα, Οκτώβριος 2001.

[doc_id=513]

[Ελληνικά]

Αντικείμενο της μελέτης είναι η εκτίμηση των πλημμυρικών παροχών του υπερχειλιστή και της σήραγγας εκτροπής του φράγματος Αποσελέμη. Η μελέτη στηρίζεται κατά κύριο λόφο σε δεδομένα βροχοπτώσεων και μετεωρολογικών μεταβλητών της ευρύτερης περιοχής. Αρχικά γίνεται επεξεργασία των δεδομένων βασισμένη τόσο σε πιθανοτική θεώρηση, όσο και στην έννοια της πιθανής μέγιστης κατακρήμνισης, με στόχο την εκτίμηση των χαρακτηριστικών των βροχοπτώσεων σχεδιασμού. Στη συνέχεια καταρτίζεται συνθετικό μοναδιαίο υδρογράφημα της λεκάνης και, με βάση αυτό και τις καταιγίδες σχεδιασμού εκτιμώνται οι πλημμύρες σχεδιασμού στη θέση του φράγματος για διάφορες περιόδους επαναφοράς. Τέλος, γίνεται η διόδευση των πλημμυρών από τον υπερχειλιστή του φράγματος με στόχο την εκτίμηση της παροχής εκροής του.

PDF Πλήρες κείμενο:

Σχετικό έργο: Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο "Ύδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη"