Κλιματική επιδείνωση: Αντικειμενικές αδυναμίες αξιόπιστης πρόβλεψης και ατεκμηρίωτες καταστροφολογικές προφητείες

Θ. Ξανθόπουλος, και Δ. Κουτσογιάννης, Κλιματική επιδείνωση: Αντικειμενικές αδυναμίες αξιόπιστης πρόβλεψης και ατεκμηρίωτες καταστροφολογικές προφητείες, Εφημερίδα "Το Βήμα της Κυριακής", A38–A39, 2 June 2002.

[doc_id=528]

[Ελληνικά]

Μέσα από την παρουσίαση των πιο μακροχρόνιων ιστορικών κλιματολογικών δειγματων στην Ελλάδα, αυτών του σταθμού Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που η λειτουργία του ξεκινά το 19ο αιώνα, επιχειρείται να δειχτεί ότι δεν έχουν παρατηρηθεί ως τώρα αξιοσημείωτες αλλαγές στο κλίμα της περιοχής, παρά την εντεινόμενη καταστροφολογική φιλολογία γύρω από το θέμα. Επίσης, επιχειρείται να παρουσιαστούν συνοπτικά ορισμένες αμφισβητήσεις που έχουν διατυπωθεί στο διεθνή επιστημονικό χώρο σχετικά με την προγνωστική ικανότητα των κλιματικών μοντέλων. Τέλος, συζητούνται ορισμένες ορισμένες αλλαγές κοινωνικού και ψυχολογικού χαρακτήρα, που έχουν ίσως συνέπεια σημαντικές διαφοροποιήσεις στον τρόπο που βιώνουμε το κλίμα.

PDF Πλήρες κείμενο: