Στοχαστική προσομοίωση υδροσυστημάτων

D. Koutsoyiannis, Stochastic simulation of hydrosystems, Water Encyclopedia, Vol. 4, Surface and Agricultural Water, edited by J. H. Lehr and J. Keeley, 421–430, doi:10.1002/047147844X.sw913, Wiley, New York, 2005.

[Στοχαστική προσομοίωση υδροσυστημάτων]

[doc_id=541]

[Αγγλικά]

Λόγω της πολυπλοκότητάς τους, τα υδροσυστήματα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται συστήματα υδατικών πόρων, διαχείρισης πλημμυρών, και υδρο-ενεργειακά, συχνά μελετώνται με χρήση της στοχαστική προσομοίωση. Συζητείται μια γενικευμένη διαδικασία επίλυσης για προβλήματα υδροσυστημάτων, όπως αναγνώριση, μοντελοποίηση και πρόγνωση, υδρολογικός σχεδιασμός, διαχείριση υδατικών πόρων και διαχείριση πλημμυρών. Έμφαση δίνεται στη στοχαστική περιγραφή των υδρολογικών διαδικασιών που έχουν κυρίαρχο ρόλο στα υδροσυστήματα. Οι ιδιαιτερότητες των υδρολογικών και άλλων γεωφυσικών διεργασιών (εποχιακότητα, μακροπρόθεσμη εμμονή, διαλείπων χαρακτήρας, ασυμμετρία, χωρική μεταβλητότητα) αποτέλεσαν το έδαφος για την ανάπτυξη ουσιαστικής έρευνας που οδήγησε σε διάφορα στοχαστικά εργαλεία, κατάλληλα για εφαρμογές σε υδροσυστήματα. Συζητούνται τέσσερα παραδείγματα τέτοιων εργαλείων: (1) το πολυμεταβλητό περιοδικό μοντέλο αυτοπαλινδρόμησης τάξης 1 [PAR(1)], που αναπαράγει την εποχιακότητα και την ασυμμετρία αλλά όχι τη μακροπρόθεσμη εμμονή, (2) ένα γενικευμένο πολυμεταβλητό στάσιμο μοντέλο που αναπαράγει όλα τα είδη εμμονής και ταυτόχρονα την ασυμμετρία αλλά όχι την εποχιακότητα, (3) ένας συνδυασμός των προηγούμενων δύο περιπτώσεων σε ένα πολυμεταβλητό πλαίσιο επιμερισμού που μπορεί να σεβαστεί σχεδόν όλες τις ιδιαιτερότητες εκτός από το διαλείποντα χαρακτήρα και (4) η ανέλιξη Bartlett-Lewis που είναι κατάλληλη για τη μοντελοποίηση των βροχοπτώσεων και υπογραμμίζει το διαλείποντα χαρακτήρα της σε λεπτή χρονική κλίμακα.

Το πλήρες κείμενο διατίθεται μόνο στο δίκτυο του ΕΜΠ λόγω νομικών περιορισμών

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1002/047147844X.sw913

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. I. Nalbantis, A. Efstratiadis, E. Rozos, M. Kopsiafti, and D. Koutsoyiannis, Holistic versus monomeric strategies for hydrological modelling of human-modified hydrosystems, Hydrology and Earth System Sciences, 15, 743–758, doi:10.5194/hess-15-743-2011, 2011.
2. I. Tsoukalas, and C. Makropoulos, Multiobjective optimisation on a budget: Exploring surrogate modelling for robust multi-reservoir rules generation under hydrological uncertainty, Environmental Modelling and Software, 69, 396–413, doi:10.1016/j.envsoft.2014.09.023, 2015.
3. I. Tsoukalas, and C. Makropoulos, A surrogate based optimization approach for the development of uncertainty-aware reservoir operational rules: the case of Nestos hydrosystem, Water Resources Management, 29 (13), 4719–4734, doi:10.1007/s11269-015-1086-8, 2015.
4. I. Tsoukalas, A. Efstratiadis, and C. Makropoulos, Building a puzzle to solve a riddle: A multi-scale disaggregation approach for multivariate stochastic processes with any marginal distribution and correlation structure, Journal of Hydrology, 575, 354–380, doi:10.1016/j.jhydrol.2019.05.017, 2019.
5. I. Tsoukalas, P. Kossieris, and C. Makropoulos, Simulation of non-Gaussian correlated random variables, stochastic processes and random fields: Introducing the anySim R-Package for environmental applications and beyond, Water, 12 (6), 1645, doi:10.3390/w12061645, 2020.
6. H. Elsayed, S. Djordjević, D. Savic, I. Tsoukalas, and C. Makropoulos, The Nile water-food-energy nexus under uncertainty: Impacts of the Grand Ethiopian Renaissance Dam, Journal of Water Resources Planning and Management - ASCE, 146 (11), 04020085, doi:10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0001285, 2020.
7. A. Efstratiadis, I. Tsoukalas, and D. Koutsoyiannis, Generalized storage-reliability-yield framework for hydroelectric reservoirs, Hydrological Sciences Journal, 66 (4), 580–599, doi:10.1080/02626667.2021.1886299, 2021.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

Κατηγορίες: Βιβλιογραφία μαθήματος: Στοχαστικές μέθοδοι, Υδροσυστήματα, Στοχαστική