Για την κάλυψη του Κηφισού ποταμού

Δ. Κουτσογιάννης, Για την κάλυψη του Κηφισού ποταμού, Δαίμων της Οικολογίας, 6 October 2002.

[doc_id=545]

[Ελληνικά]

Παρουσιάζονται απόψεις σχετικά με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάλυψης του Κηφισού ποταμού, σε σχέση και με το επίπεδο ασφάλειας σχεδιασμού των έργων διευθέτησης του ποταμού.

PDF Πλήρες κείμενο:

Σχετικές εργασίες:

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Sapountzaki, K., and C. Chalkias, Urban geographies of vulnerability and resilience in the economic crisis era - the case of Athens, A|Z, ITU Journal of the Faculty of Architecture , 11 (1), 59-75, 2014.