Η εξέλιξη των αποθέσεων φερτών υλικών σε ταμιευτήρες ως δυναμικό φαινόμενο - Εφαρμογή στον ταμιευτήρα Κρεμαστών

Δ. Ζαρρής, Ε. Λυκούδη, και Δ. Κουτσογιάννης, Η εξέλιξη των αποθέσεων φερτών υλικών σε ταμιευτήρες ως δυναμικό φαινόμενο - Εφαρμογή στον ταμιευτήρα Κρεμαστών, Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας, Θεσσαλονίκη, 2, 363–370, doi:10.13140/RG.2.1.1726.7446, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρία, 2002.

[doc_id=547]

[Ελληνικά]

Μελετάται η δημιουργία και η χρονική εξέλιξη των αποθέσεων φερτών υλικών στον ταμιευτήρα των Κρεμαστών στον π. Αχελώο. Διενεργήθηκε υδρογραφική αποτύπωση του ταμιευτήρα για τον προσδιορισμό του όγκου και της μάζας των αποθέσεων, της χωρικής κατανομής τους αλλά και της χρονικής εξέλιξής τους σε σχέση με τις διακυμάνσεις της στάθμης του ταμιευτήρα. Διαπιστώνεται ότι ο σχηματισμός των αποθέσεων στον ταμιευτήρα είναι δυναμικό φαινόμενο και εξαρτάται από τις έντονες πλημμυρικές απορροές, από τη σύσταση των φερτών υλικών και από τη μεταβολή της στάθμης του ταμιευτήρα.

PDF Πλήρες κείμενο (429 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.1726.7446

Κατηγορίες: Υδρολογικά μοντέλα