Απογραφή και αποτίμηση των συνθηκών ύδρευσης σε περιοχές της Αττικής που εξυπηρετούνται από τοπικά δίκτυα

Α. Γραμματικογιάννης, Απογραφή και αποτίμηση των συνθηκών ύδρευσης σε περιοχές της Αττικής που εξυπηρετούνται από τοπικά δίκτυα, Διπλωματική εργασία, 158 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2002.

[doc_id=559]

[Ελληνικά]

Τα τελευταία είκοσι χρόνια, η υδρόδοτηση της Αττικής εξασφαλίζεται μέσω ενός πολύπλοκου συστήματος διαχείρισης, στο οποίο συμμετέχουν, εκτός από τον κύριο φορέα που είναι η ΕΥΔΑΠ, τόσο ο ιδιωτικός τομέας όσο και η τοπική αυτοδιοίκηση. Με το πέρασμα των ετών η διασπορά των αρμοδιοτήτων οδήγησε σε ανομοιογενή ανάπτυξη. Επιπλέον, η έλλειψη σωστής πολιτικής τιμολοόγησης είχε ως αποτέλεσμα τη διόγκωση της κατανάλωσης και τη σπάταλη διαχείριση των υδατικών πόρων της πρωτεύουσας. Η εργασία περιγράφει τις υδρευτικές συνθήκες των δήμων και κοινοτήτων που περιβάλλουν την πρωτεύουσα και που εξυπηρετουνται από αυτόνομα δημοτικά ή τοπικά δίκτυα, καθώς και τις προοπτικές που διαγράφονται για το μέλλον.

PDF Πλήρες κείμενο (10453 KB)