Μαθηματικά εργαλεία στη διαχείριση των υδατικών πόρων

Δ. Κουτσογιάννης, Μαθηματικά εργαλεία στη διαχείριση των υδατικών πόρων, Ημερίδα Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (Παρ. Άρτας), Άρτα, doi:10.13140/RG.2.2.16320.94722, 2003.

[doc_id=576]

[Ελληνικά]

Μετά από επισκόπηση των κύριων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η διαχείριση των υδατικών πόρων και των ιδιαίτερων συμπεριφορών και χαρακτηριστικών που εμφανίζουν οι φυσικές διεργασίες στις οποίες αυτή επεμβαίνει, ψηλαφώνται οι κλάδοι των μαθηματικών που επιστρατεύονται για την επίλυση αυτών των προβλημάτων: θεωρία πιθανοτήτων, στατιστική, θεωρία στοχαστικών ανελίξεων, στοχαστική προσομοίωση και ανάλυση συστημάτων. Τέλος δίνονται μερικά παραδείγματα εφαρμογής μαθηματικών τεχνικών σε μείζονα προβλήματα σχεδιασμού και λειτουργίας υδροσυστημάτων στον ελληνικό χώρο.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.16320.94722