Το υπολογιστικό σύστημα Υδρονομέας και η εφαρμογή του στην μελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου

Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Ευστρατιάδης, Το υπολογιστικό σύστημα Υδρονομέας και η εφαρμογή του στην μελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου, Διαχείριση υδατικών πόρων με έμφαση στην Ήπειρο, Ιωάννινα, doi:10.13140/RG.2.2.35116.67205, Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ιωαννίνων, 2003.

[doc_id=593]

[Ελληνικά]

Το λογισμικό σύστημα ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ υλοποιεί ένα μεθοδολογικό πλαίσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης συστημάτων υδατικών πόρων χρησιμοποιώντας προχωρημένες μαθηματικές μεθόδους και τεχνικές πληροφορικής. Το λογισμικό εφαρμόστηκε στο σύστημα ταμιευτήρων Αχελώου-Θεσσαλίας και των συναφών έργων εκτροπής για διάφορα σενάρια ανάπτυξης και διαχείρισης. Από την εφαρμογή προκύπτουν οι βέλτιστες πολιτικές διαχείρισης του υδροσυστήματος και εξάγονται ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα, όπως: (α) Ικανοποιείται το σύνολο των καταναλωτικών και περιβαλλοντικών περιορισμών, με πρακτικά μηδενικές πιθανότητες αστοχίας.(β) Η προσθήκη των ταμιευτήρων άνω ρου οδηγεί σε σημαντική αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, σε σχέση με το υφιστάμενο σχήμα έργων. (γ) Η ετήσια εκτροπή των 600 hm3 είναι εφικτή με τη χρησιμοποίηση μόνο του ρυθμιστικού όγκου του ταμιευτήρα Συκιάς, χωρίς να επηρεάζεται πρακτικά η λειτουργία του ταμιευτήρα Μεσοχώρας. (γ) Η κατασκευή των ρυθμιστικών έργων Θεσσαλίας (ταμιευτήρες Πύλης και Μουζακίου) είναι ευνοϊκή ως προς την οικονομική επίδοση, την αξιοπιστία και την ελαστικότητα του συστήματος. (δ) Η χρήση αντιστρεπτών (αντί συμβατικών) υδροηλεκτρικών μονάδων στο Μουζάκι και το Πευκόφυτο αυξάνει θεαματικά την παραγωγή πρωτεύουσας ενέργειας και το οικονομικό όφελος.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.35116.67205