Διερεύνηση του ισοζυγίου προσφοράς και ζήτησης νερού της περιοχής Καρδίτσας με χρήση του λογισμικού Mike Basin

Α. Ματσούρης, Διερεύνηση του ισοζυγίου προσφοράς και ζήτησης νερού της περιοχής Καρδίτσας με χρήση του λογισμικού Mike Basin, Διπλωματική εργασία, 105 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2003.

[doc_id=596]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο: