Εκθέσεις ειδικών συμβούλων - εμπειρογνωμόνων

Π. Μαρίνος, Μ. Καββαδάς, και Δ. Κουτσογιάννης, Εκθέσεις ειδικών συμβούλων - εμπειρογνωμόνων, Αντιπλημμυρικά Έργα Χειμάρρου Διακονιάρη Ανάντη και Κατάντη Ευρείας Παράκαμψης Πατρών, Προκαταρκτική Μελέτη, Ανάθεση: Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης – Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχοι: Υδροεξυγιαντική, Γραφείο Μαχαίρα, Υδροέρευνα, Συνεργαζόμενοι: Π. Μαρίνος, Μ. Καββαδάς, Δ. Κουτσογιάννης, 44 pages, Αθήνα, Ιούλιος 2002.

[doc_id=602]

[Ελληνικά]

Εισαγωγή-Ιστορικό. Γενική περιγραφή. Μέγεθος πλημμυρών: Όμβριες καμπύλες, Εκτίμηση πλημμυρών σχεδιασμού. Μέγεθος στερεοαπορροής: Λεπτόκοκκα φερτά, Χονδρόκοκκα φερτά.

PDF Πλήρες κείμενο (1451 KB)

Σχετικό έργο: Αντιπλημμυρικά Έργα Χειμάρρου Διακονιάρη Ανάντη και Κατάντη Ευρείας Παράκαμψης Πατρών, Προκαταρκτική Μελέτη