Μοντέλο ισοζυγίου υδρολογικής λεκάνης με χρήση συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας

Κ. Μαντούδη, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Μοντέλο ισοζυγίου υδρολογικής λεκάνης με χρήση συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας, Τεχνικά Χρονικά, 24 (1-3), 43–52, 2004.

[doc_id=608]

[Ελληνικά]

Αναπτύχθηκε ένα υπολογιστικό σύστημα το οποίο καταρτίζει υδρολογικό ισοζύγιο στο γεωγραφικό χώρο μιας λεκάνης απορροής. Το σύστημα χρησιμοποιεί υδρομετεωρολογικά δεδομένα εισόδου και παράγει χωρικά κατανεμημένα επίπεδα πληροφορίας που αφορούν στην απορροή, εξατμοδιαπνοή και αποθήκευση νερού στα διάφορα εδαφικά στρώματα. Η ανάπτυξη του μοντέλου έγινε σε αντικειμενοστραφή γλώσσα προγραμματισμού σε περιβάλλον Συστήματος Γεωγραφικής Πληροφορίας. Το μοντέλο εφαρμόστηκε στη λεκάνη απορροής του ποταμού Αχελώου ανάντη της θέσης φράγματος Κρεμαστών, έκτασης 3424 km2. Η λεκάνη διαμερίστηκε σε τετραγωνικά κύτταρα διάστασης 2 km, ενώ οι είσοδοι και έξοδοι του μοντέλου είναι επιφάνειες της ίδιας ισοδιάστασης. Η βαθμονόμηση και επαλήθευση του μοντέλου έγινε με τη σύγκριση των εξαγόμενων από το μοντέλο παροχών με τις μετρημένες παροχές στην έξοδο της λεκάνης.

PDF Πλήρες κείμενο (568 KB)

Βλέπε επίσης: http://opac.tee.gr/cgi-bin-EL/egwcgi/317204/showfull.egw/1+0+4+full

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. Ι. Ναλμπάντης, Προγράμματα προσομοίωσης της σχέσης βροχής-απορροής, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 1, Τεύχος 8, 106 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 1992.
2. Ν. Μαμάσης, και Ι. Ναλμπάντης, Μελέτη υδρολογικών ισοζυγίων, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 2, Τεύχος 20, 118 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1995.
3. Ν. Μαμάσης, Ανάλυση βροχοπτώσεων κατά τύπο καιρού, Διδακτορική διατριβή, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1997.
4. Δ. Κουτσογιάννης, Σημειώσεις Βελτιστοποίησης Συστημάτων Υδατικών Πόρων - Μέρος 1, Εκδοση 2, 91 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2000.

Κατηγορίες: Υδρολογικά μοντέλα, Εργασίες φοιτητών