Χωρική υποστήριξη αποφάσεων για τη διαχείριση αστικού νερού

C. Makropoulos, Spatial decision support for urban water management, 321 pages, Department of Civil and Environmental Engineering – Imperial College, London, London, 2003.

[Χωρική υποστήριξη αποφάσεων για τη διαχείριση αστικού νερού]

[doc_id=609]

[Αγγλικά]