Το περίπλοκο υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας

Δ. Κουτσογιάννης, Το περίπλοκο υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας, Economist-Καθημερινή, 26 September 2004.

[doc_id=633]

[Ελληνικά]

Περιγράφονται συνοπτικά τα κύρια γενικά χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες του περίπλοκου υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας, καθώς και η διαχείρισή του με τη βοήθεια ενός εξελιγμένου συστήματος υποστήριξης αποφάσεων, ενώ γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην πρόνοια για τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2004.

PDF Πλήρες κείμενο (700 KB)