Σχέδιο για ένα πρόγραμμα ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων

Δ. Κουτσογιάννης, Σχέδιο για ένα πρόγραμμα ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων, Economist-Καθημερινή, 26 September 2004.

[doc_id=634]

[Ελληνικά]

Συνοψίζονται οι βασικές αρχές του Σχεδίου Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων της χώρας, καθώς και τα κύρια συμπεράσματά του. Με δεδομένο ότι ορισμένα υδατικά διαμερίσματα της χώρας παρουσιάζονται ελλειμματικά, υποστηρίζεται ότι είναι δυνατή η περαιτέρω ανάπτυξη των υδατικών πόρων μέσω της κατασκευής νέων αναπτυξιακών έργων και η εξοικονόμηση νερού μέσω κυρίως της βελτίωσης των υφιστάμενων υποδομών αλλά και των πρακτικών εκμετάλλευσης.

PDF Πλήρες κείμενο (535 KB)