Υδρολογική διερεύνηση

Δ. Κουτσογιάννης, και Ν. Μαμάσης, Υδρολογική διερεύνηση, Εκτροπή Ρέματος Σουλού για την Ανάπτυξη των Λιγνιτικών Εκμεταλλεύσεων της ΔΕΗ στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου της Περιοχής Κοζάνης-Πτολεμαΐδας, Ανάθεση: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Ανάδοχοι: Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, 18 pages, Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Αθήνα, 2004.

[doc_id=639]

[Ελληνικά]

Ανάλυση του αντικειμένου. Περιγραφή των λεκανών απορροής. Επισκόπηση των υφιστάμενων μελετών. Ανάπτυξη μεθοδολογίας. Περιγραφή των δεδομένων. Στατιστική επεξεργασία των παροχών. Εκτίμηση των μεγεθών σχεδιασμού. Συμπεράσματα και προτάσεις.

PDF Πλήρες κείμενο (694 KB)

Σχετικό έργο: Εκτροπή Ρέματος Σουλού για την Ανάπτυξη των Λιγνιτικών Εκμεταλλεύσεων της ΔΕΗ στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου της Περιοχής Κοζάνης-Πτολεμαΐδας