Εκτροπή Ρέματος Σουλού για την Ανάπτυξη των Λιγνιτικών Εκμεταλλεύσεων της ΔΕΗ στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου της Περιοχής Κοζάνης-Πτολεμαΐδας

[proj_id=122]

Περίοδος εκτέλεσης: Σεπτέμβριος 2004–Οκτώβριος 2004

Προϋπολογισμός: €3 000

Ανάθεση: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

Ανάδοχοι:

  1. Δ. Κουτσογιάννης
  2. Ν. Μαμάσης

Προκειμένου να αναπτυχθεί ομαλά η λιγνιτική εκμετάλλευση του ορυχείου Νοτίου Πεδίου στην ευρύτερη περιοχή Κοζάνης-Πτολεμαΐδας, απαιτείται η εκτροπή του ρέματος Σουλού κοντά στα χωριά Ποντοκώμη και Μαυροδέντρι. Για το σκοπό αυτό προτάθηκε η τεχνική λύση της κατασκευής αντλιοστασίου και καταθλιπτικού αγωγού για την ανύψωση των υδάτων, και ταμιευτήρα ανάσχεσης για τη ρύθμιση των πλημμυρικών παροχών του ρέματος. Αντικείμενο της μελέτης είναι ο προσεγγιστικός υδρολογικός σχεδιασμός του συστήματος αντλιοστασίου - καταθλιπτικού αγωγού - ταμιευτήρα ανάσχεσης.

Έγγραφα: