Η IAHS και η ηλεκτρονική έκδοση του HSJ

C. Gardner, D. Koutsoyiannis, Z. W. Kundzewicz, and F. Watkins, IAHS and Electronic Publishing of HSJ, 5 pages, International Association of Hydrological Sciences, London, 2003.

[Η IAHS και η ηλεκτρονική έκδοση του HSJ]

[doc_id=656]

[Αγγλικά]

Το κείμενο αποτελεί εισήγηση μιας ad hoc επιτροπής της International Association of Hydrological Sciences και προτείνει τη μετάβαση του περιοδικού Hydrological Sciences Journal σε ηλεκτρονική έκδοση, μελετώντας παράλληλα διάφορες εναλλακτικές λύσεις για την ηλεκτρονική έκδοση.

PDF Πλήρες κείμενο (157 KB)

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. Z. W. Kundzewicz, and D. Koutsoyiannis, Editorial - The peer-review system: prospects and challenges, Hydrological Sciences Journal, 50 (4), 577–590, 2005.