Ο υδρολογικός κύκλος

H. Perlman, Χ. Μακρόπουλος, και Δ. Κουτσογιάννης, Ο υδρολογικός κύκλος, 19 pages, doi:10.13140/RG.2.2.11182.92480, United States Geological Survey, 2005.

[doc_id=660]

[Ελληνικά]

Εξηγούνται με απλό τρόπο οι βασικές έννοιες του υδρολογικού κύκλου και των συνιστωσών του και δίνονται σχετικές πληροφορίες εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρα.

PDF Πλήρες κείμενο (1516 KB)

Βλέπε επίσης: http://ga.water.usgs.gov/edu/watercyclegreek.html