Διερεύνηση περιοδικών αστρονομικών επιδράσεων στα υδροκλιματικά φαινόμενα

Δ. Πούλος, Διερεύνηση περιοδικών αστρονομικών επιδράσεων στα υδροκλιματικά φαινόμενα, Μεταπτυχιακή εργασία, 57 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2005.

[doc_id=680]

[Ελληνικά]

Σε αυτήν την εργασία γίνεται διερεύνηση του ενδεχομένου της επίδρασης αστρονομικών περιόδων στα υδροκλιματικά φαινόμενα. Εξετάζονται οι κινήσεις της Σελήνης μεμονωμένα και του συστήματος Γης - Σελήνης - Ηλίου και εξάγονται σχετικές περίοδοι που ενδεχομένως μέσω παλιρροϊκών δυνάμεων επηρεάζουν το κλίμα. Στη συνέχεια εξετάζονται οι κινήσεις των Δία, Γης, Αφροδίτης, Ερμή (που έχουν τη μεγαλύτερη παλιρροϊκή επίδραση στον Ήλιο) ως προς τον Ήλιο και εξάγονται σχετικές περίοδοι συνόδων. Η διερεύνηση των θερμοκρασιών βορείου ημισφαιρίου των τελευταίων 1000 ετών όπως υπολογίστηκαν από τους Jones et al. (1998) δίνει καλή τεκμηρίωση στα μοντέλα δύο συνημιτόνων με περιόδους 244.6 (ημιπεριοδική) ή 265.4 (μέση περιοδική) ετών της συνόδου των πλανητών Δία, Γης, Αφροδίτης, Ερμή, και 251 ετών της εποχικότητας των συνόδων της Γης με την Αφροδίτη. Η 251-ετής συνιστώσα του μοντέλου με τις περιόδους 244.6 και 251 ετών περιγράφει ικανοποιητικά τις υψηλές και χαμηλές στάθμες του ποταμού Νείλου για τα τελευταία 1200 χρόνια όπως και η 265.4-ετής συνιστώσα του μοντέλου με τις περιόδους 265.4 και 251 ετών. Αναφέρεται το ενδεχόμενο ο 100,000-ετής κύκλος του Milankovic να οφείλει την έντασή του σε παλιρροϊκή μεταβολή.

PDF Πλήρες κείμενο (2305 KB)

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Poulos, Planetary orbits’ effect to the Northern Hemisphere climate, from solar corona formation to the Earth climate, Αύγουστος 2014.