ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ: Μοντέλο γεω-υδρολογικής προσομοίωσης λεκάνης απορροής

Α. Ευστρατιάδης, ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ: Μοντέλο γεω-υδρολογικής προσομοίωσης λεκάνης απορροής, 15η συνάντηση Ελλήνων χρηστών του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (G.I.S.) ArcInfo - ArcView - ArcIMS, Αθήνα, Marathon Data Systems, 2005.

[doc_id=685]

[Ελληνικά]

Παρουσιάζεται το καινοτόμο υπολογιστικό εργαλείο Υδρόγειος, το οποίο υλοποιεί ένα μοντέλο επιφανειακής υδρολογίας, ένα μοντέλο υπόγειας υδρολογίας και ένα μοντέλο λειτουργίας υδροσυστημάτων. Εξηγούνται τα βήματα εφαρμογής του μοντέλου και δίνονται αποτελέσματα της προσαρμογής του στα υδροσυστήματα του Βοιωτικού Κηφισού και της Δυτικής Θεσσαλίας.

PDF Πλήρες κείμενο (1905 KB)

Σημείωση:

Παρουσίαση στα πλαίσια workhop με τίτλο "ΟΔΥΣΣΕΥΣ: Λογισμικό προσομοίωσης και διαχείρισης υδροσυστημάτων"

Κατηγορίες: Υδρολογικά μοντέλα, Βελτιστοποίηση, Λογισμικό