Μοντέλα ποιότητας

Κ. Νουτσόπουλος, Μοντέλα ποιότητας, 15η συνάντηση Ελλήνων χρηστών του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (G.I.S.) ArcInfo - ArcView - ArcIMS, Αθήνα, Marathon Data Systems, 2005.

[doc_id=686]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (8102 KB)

Σημείωση:

Παρουσίαση στα πλαίσια workhop με τίτλο "ΟΔΥΣΣΕΥΣ: Λογισμικό προσομοίωσης και διαχείρισης υδροσυστημάτων"