Τύποι καιρού και γεωγραφική κατανομή των ισχυρών βροχοπτώσεων

N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Weather types and geographical distribution of intense rainfall, Abstracts of the 5th International Conference on Precipitation, Elounda, Greece, 1.13, doi:10.13140/RG.2.1.1290.5208, 1995.

[Τύποι καιρού και γεωγραφική κατανομή των ισχυρών βροχοπτώσεων]

[doc_id=71]

[Αγγλικά]

Η χωρική κατανομή της βροχόπτωσης επηρεάζεται από την καιρική κατάσταση που επικρατεί, όσο και από τοπικούς γεωγραφικούς παράγοντες, όπως είναι η ορογραφία και το γεωγραφικό πλάτος. Η μελέτη της επιφανειακής κατανομής της βροχόπτωσης είναι σημαντική ιδίως όταν οι φυσιογραφικές και κλιματολογικές συνθήκες κυμαίνονται στην περιοχή μελέτης και προκαλούν διαφορετική δίαιτα βροχής. Σε αυτή την εργασία μελετάται η επίδραση του τύπου καιρού που επικρατεί στη γεωγραφική κατανομή των ισχυρών βροχοπτώσεων σε ημερήσια κλίμακα. Η περιοχή μελέτης είναι η Στερεά Ελλάδα που περιλαμβάνει τρία από τα 14 υδατικά διαμερίσματα της Ελλάδας. Η οροσειρά της Πίνδου στη δυτική πλευρά της περιοχής μελέτης προκαλεί δυνατές ορογραφικές βροχοπτώσεις και είναι υπεύθυνη για την υγρότερο καθεστώς βροχοπτώσεων στη δυτική πλευρά σε σύγκριση με αυτό της ανατολικής πλευράς. Χρησιμοποιούνται ημερήσια δεδομένα βροχής από 71 βροχομετρικούς σταθμούς και ωριαία δεδομένα από τρεις βροχογραφικούς σταθμούς της περιοχής για μια περίοδο 20 ετών. Από αυτά τα δεδομένα εξάγονται και αναλύονται όλα τα επεισόδια ισχυρής βροχής. Οι ημέρες ισχυρής βροχής κατατάσσονται ανάλογα με τον τύπο καιρού που επικρατεί χρησιμοποιώντας ένα ημερολόγιο συνοπτικών καταστάσεων καιρού στην Ελλάδα. Διάφορες μέθοδοι (καθώς και εργαλεία από ένα σύστημα γεωγραφικής πληροφορίας) χρησιμοποιούνται συνδυασμένα για την ανάλυση και σύγκριση της κατανομής της βροχής. Τα αποτελέσματα ατών των μεθόδων αναλύονται στατιστικά προκειμένου να ανιχνευθούν ομοιότητες στη γεωγραφική κατανομή των βροχοπτώσεων που προκαλούνται από ένα συγκεκριμένο τύπο καιρού και διαφοροποιήσεις στην κατανομή των βροχοπτώσεων που προκαλούνται από διαφορετικούς τύπους καιρού. Συνολικά, η ανάλυση δείχνει ότι οι διαφορετικοί τύποι καιρού επηρεάζουν το γεωγραφικό κέντρο και άλλα χαρακτηριστικά των βροχοπτώσεων στην περιοχή μελέτης.

PDF Πλήρες κείμενο (51 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.1290.5208

Σχετικές εργασίες:

Σημείωση:

Περίληψη της εργασίας αναδημοσιεύτηκε στο συλλογικό τόμο της Εθνικής Επιτροπής κατά της Ερημοποίησης "Ερημοποίηση - Επιστημονικές εργασίες Ελλήνων συγγραφέων", επιμέλεια Ο. Βαρελίδης, Ν. Γιάσογλου και Σ. Λιβέρης, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθήνα 2004.