Σημειώσεις Τυπικών Υδραυλικών Έργων - Μέρος 2: Δίκτυα Διανομής

Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Σημειώσεις Τυπικών Υδραυλικών Έργων - Μέρος 2: Δίκτυα Διανομής, 90 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2006.

[doc_id=717]

[Ελληνικά]

Οι σημειώσεις καλύπτουν το κεφάλαιο των υδρευτικών δικτύων διανομής και ειδικότερα: (α) Εισαγωγή στα δίκτυα διανομής, (β) Υπενθύμιση εννοιών από την υδραυλική δικτύων υπό πίεση, (γ) Επίλυση δικτύων διανομής, (δ) Γενική διάταξη δικτύων διανομής, (ε) Μοντέλα προσομοίωσης δικτύων, και (στ) Ειδικά θέματα δικτύων διανομής.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://www.itia.ntua.gr/courses/tye/index.html

Σχετικές εργασίες:

Σημείωση:

Οι σημειώσεις καλύπτουν ύλη του μαθήματος "Τυπικά Υδραυλικά Έργα". Έχουν αντικατασταθεί από νεότερη έκδοση.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Emmanouil, S., and A. Langousis, UPStream: Automated hydraulic design of pressurized water distribution networks, SoftwareX, 6, 248-254, doi:10.1016/j.softx.2017.09.001, 2017.