Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα

Γ. Καραβοκυρός, και Δ. Κουτσογιάννης, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα, Ημέρες Έρευνας και Τεχνολογίας 2006, Αθήνα, 2006.

[doc_id=721]

[Ελληνικά]

Επισκοπείται το ερευνητικό έργο ΟΔΥΣΣΕΥΣ (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα) και τα προϊόντα που περιλαμβάνει, τα οποία αποτελούν ένα σύστημα από συνεργαζόμενες εφαρμογές λογισμικού, κατάλληλες για το χειρισμό ενός φάσματος προβλημάτων υδατικών πόρων και αποσκοπούν στην υποστήριξη των αποφάσεων σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων.

PDF Πλήρες κείμενο:

Σχετικές εργασίες:

Κατηγορίες: Υδροσυστήματα