Υδρολογική μελέτη λεκάνης Σπερχειού

Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, και Α. Ευστρατιάδης, Υδρολογική μελέτη λεκάνης Σπερχειού, Υδρολογική-Υδραυλική Μελέτη για την Αντιπλημμυρική Προστασία της Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής κατά τη Διέλευσή της από την Περιοχή του Ποταμού Σπερχειού, Ανάθεση: ΕΡΓΑ ΟΣΕ, Ανάδοχος: Δ. Σωτηρόπουλος, Συνεργαζόμενοι: Δ. Κουτσογιάννης, 197 pages, Αθήνα, Ιανουάριος 2003.

[doc_id=729]

[Ελληνικά]

Εισαγωγή: Αντικείμενο, Περιοχή μελέτης. Υδρολογικά χαρακτηριστικά λεκάνης Σπερχειού, Συλλογή υδρολογικών δεδομένων, Κατάρτιση και επεξεργασία υδρολογικών δειγμάτων, Επιφανειακό υδατικό δυναμικό. Εκτίμηση βροχοπτώσεων σχεδιασμού: Μεθοδολογία, Δεδομένα, Επεξεργασία βροχογραφικών δεδομένων, Επεξεργασία βροχομετρικών δεδομένων, Εκτίμηση παραμέτρων όμβριων καμπυλών, Συγκρίσεις όμβριων καμπυλών, Επιφανειακή αναγωγή, Τελικές τιμές εφαρμογής, Μέση αντιπροσωπευτική σημειακή όμβρια καμπύλη της λεκάνης, Σύγκριση με όμβριες καμπύλες άλλων περιοχών, Σύγκριση με τις προγενέστερες όμβριες καμπύλες της λεκάνης του Σπερχειού. Εκτίμηση πλημμυρών σχεδιασμού: Λεκάνες ενδιαφέροντος, Μοναδιαία υδρογραφήματα, Καταιγίδες σχεδιασμού, Απώλειες, Ωφέλιμη βροχή, Βασική ροή, Λοιπές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, Υπολογισμοί και αποτελέσματα,

PDF Πλήρες κείμενο (1820 KB)

Σχετικό έργο: Υδρολογική-Υδραυλική Μελέτη για την Αντιπλημμυρική Προστασία της Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής κατά τη Διέλευσή της από την Περιοχή του Ποταμού Σπερχειού

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Tsakiris, G., and V. Bellos, A numerical model for two-dimensional flood routing in complex terrains, Water Resources Management, 28, 1277-1291, 10.1007/s11269-014-0540-3, 2014.
2. Spyrou, C., M. Loupis, N. Charizopoulos, I. Apostolidou, A. Mentzafou, G. Varlas, A. Papadopoulos, E. Dimitriou, D. Panga, L. Gkeka, P. Bowyer, S. Pfeifer, S. E. Debele, and P. Kumar, Evaluating nature-based solution for flood reduction in Spercheios river basin under current and future climate conditions, Sustainability, 13(7), 3885, doi:10.3390/su13073885, 2021.