Υδρολογική-Υδραυλική Μελέτη για την Αντιπλημμυρική Προστασία της Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής κατά τη Διέλευσή της από την Περιοχή του Ποταμού Σπερχειού

[proj_id=128]

Περίοδος εκτέλεσης: Οκτώβριος 2002–Ιανουάριος 2003

Προϋπολογισμός: €90 000

Ανάθεση: ΕΡΓΑ ΟΣΕ

Ανάδοχος: Δ. Σωτηρόπουλος

Συνεργαζόμενοι: Δ. Κουτσογιάννης

Έγγραφα: