Ακραίες πλημμύρες στην Ελλάδα: Η περίπτωση του 1994

M. Mimikou, and D. Koutsoyiannis, Extreme floods in Greece: The case of 1994, U.S. - ITALY Research Workshop on the Hydrometeorology, Impacts, and Management of Extreme Floods, Perugia, Italy, doi:10.13140/RG.2.1.1945.8802, 1995.

[Ακραίες πλημμύρες στην Ελλάδα: Η περίπτωση του 1994]

[doc_id=73]

[Αγγλικά]

Διάφορες περιοχές στην Ελλάδα πλήττονται από συχνές και καταστρεπτικές πλημμύρες. Στην εργασία επιχειρείται να παρουσιαστούν τα βασικά χαρακτηριστικά των ακραίων πλημμυρών που συνέβησαν τον Οκτώβριο του 1994 και προκάλεσαν σοβαρές καταστροφές και απώλειες ζωής στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και την πεδιάδα της Θεσσαλίας.

PDF Πλήρες κείμενο (1096 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.1945.8802

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. T. Iliopoulou, N. Malamos, and D. Koutsoyiannis, Regional ombrian curves: Design rainfall estimation for a spatially diverse rainfall regime, Hydrology, 9 (5), 67, doi:10.3390/hydrology9050067, 2022.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Lasda, O., A. Dikou and Ε. Papapanagiotou, Flash Flooding in Attika, Greece: Climatic Change or Urbanization? AMBIO: A Journal of the Human Environment, 39 (8), 608-611, doi: 10.1007/s13280-010-0050-3, 2010.
2. Migiros, G., G. D. Bathrellos, H. D. Skilodimou and T. Karamousalis, Pinios (Peneus) River (Central Greece): Hydrological — Geomorphological elements and changes during the quaternary, Central European Journal of Geosciences, 3 (2), 215-228, 2011.
3. Karagiorgos, K., S. Fuchs, T. Thaler, M. Chiari, F. Maris and J. Hübl, A flood hazard database for Greece, Wildbach- und Lawinenverbau, 77 (170), 264-277, 2013.
4. Diakakis, M., An inventory of flood events in Athens, Greece, during the last 130 years: Seasonality and spatial distribution, Journal of Flood Risk Management, 10.1111/jfr3.12053, 2013.
5. Diakakis, M., and G. Deligiannakis, Vehicle-related flood fatalities in Greece, Environmental Hazards, 10.1080/17477891.2013.832651, 2013.
6. Diakakis, M., A. Pallikarakis and K. Katsetsiadou, Using a spatio-temporal GIS database to monitor the spatial evolution of urban flooding phenomena: the case of Athens Metropolitan Area in Greece, ISPRS International Journal of Geo-Information, 3 (1), 96-109, 2014.
7. Sapountzaki, K., and C. Chalkias, Urban geographies of vulnerability and resilience in the economic crisis era - the case of Athens, A|Z, ITU Journal of the Faculty of Architecture , 11 (1), 59-75, 2014.

Κατηγορίες: Πλημμύρες