Γνωμοδοτική τεχνική έκθεση για την πλημμύρα του Μαρτίου 1999 στην περιοχή Λίμνης Νησιού

Δ. Κουτσογιάννης, και Ν. Μαμάσης, Γνωμοδοτική τεχνική έκθεση για την πλημμύρα του Μαρτίου 1999 στην περιοχή Λίμνης Νησιού, Σύνταξη τεχνικών γνωμοδοτήσεων για τις πλημμύρες Κάτω Αχελώου και Εδεσσαίου, Ανάθεση: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Ανάδοχοι: Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, 12 pages, Αθήνα, Μάιος 2005.

[doc_id=730]

[Ελληνικά]

Εισαγωγή. Περιγραφή του συστήματος: Το φυσικό σύστημα, Ανθρώπινες επεμβάσεις. Διαχείριση του συστήματος από τη ΔΕΗ. Ανάλυση του πλημμυρικού επεισοδίου: Σπανιότητα βροχής, Οι πλημμύρες του Μαρτίου 1999. Συνέπειες του πλημμυρικού επεισοδίου. Συμπεράσματα.

PDF Πλήρες κείμενο (697 KB)

Σχετικό έργο: Σύνταξη τεχνικών γνωμοδοτήσεων για τις πλημμύρες Κάτω Αχελώου και Εδεσσαίου