Τεχνολογίες νερού και υγρών αποβλήτων στους αρχαίους πολιτισμούς: Προλεγόμενα

A. N. Angelakis, and D. Koutsoyiannis, Water and wastewater technologies in ancient Civilizations: Prolegomena, Proceedings of the 1st IWA International Symposium on Water and Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, edited by A. N. Angelakis and D. Koutsoyiannis, Iraklio, i–iii, doi:10.13140/RG.2.1.2091.2887, International Water Association, 2006.

[Τεχνολογίες νερού και υγρών αποβλήτων στους αρχαίους πολιτισμούς: Προλεγόμενα]

[doc_id=736]

[Αγγλικά]

Ο τελευταίος ενάμισης αιώνας χαρακτηρίστηκε από μεγάλη πρόοδο στις επιστήμες των υδατικών πόρων, καθώς και τη διαχείριση και -- πάνω από όλα -- την τεχνολογία, αλλά αυτές οι επιτυχίες επισκιάζονται από τα μεγάλα άλυτα προβλήματα σχετικά με την επάρκεια του πόσιμου και υδρευτικού νερού, την προστασία από τις πλημμύρες και τις ξηρασίες, και τη ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νερών. Μια αντίδραση προς αυτές τις προκλήσεις φαίνεται να είναι η επανεξέταση του παρελθόντος και η διερεύνηση καλά δοκιμασμένων και πετυχημένων λύσεων του παρελθόντος. Συχνά, αυτοί που εξετάζουν αρχαιολογικά και ιστορικά στοιχεία έχουν εντυπωσιαστεί από την ομοιότητα των προβλημάτων με τα σύγχρονα, καθώς και τις εξελιγμένες τεχνολογικές και διαχειριστικές λύσεις που είχαν δοθεί στην αρχαιότητα. Αυτές οι τεχνολογίες και διαχειριστικές πρακτικές σε πολλούς αρχαίους πολιτισμούς συχνά εντυπωσιάζουν για τη διάρκεια και τη βιωσιμότητά τους, χαρακτηριστικά που μόλις τις τελευταίες δεκαετίες έχουν εκτιμηθεί ξανά.

PDF Πλήρες κείμενο (151 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.2091.2887

Σχετικές εργασίες:

Κατηγορίες: Αρχαία επιστήμη και τεχνολογία