Το Σχέδιο Προγράμματος Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων της Ελλάδας (προσκεκλημένη ομιλία)

Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ανδρεαδάκης, Ρ. Μαυροδήμου, Α. Κουκουβίνος, και Ν. Μαμάσης, Το Σχέδιο Προγράμματος Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων της Ελλάδας (προσκεκλημένη ομιλία), Διεθνές Συνέδριο: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών, Φάληρο, doi:10.13140/RG.2.2.30398.08005, CoPraNet, Μεσόγειος SOS, 2006.

[doc_id=741]

[Ελληνικά]

Συνοψίζονται οι βασικές αρχές και η μεθοδολογία για τη σύνταξη Σχεδίου Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων της χώρας, καθώς και τα κύρια συμπεράσματά του. Τα γενικά συμπεράσματα είναι: (α) Υπάρχει επάρκεια νερού στη χώρα ως σύνολο, αλλά η ανομοιόμορφη κατανομή των υδατικών πόρων στο χώρο και στο χρόνο έχει συνέπεια να εμφανίζονται ελλειμματικές περιοχές (Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησος, Νησιά Αιγαίου). (β) Πρόβλημα αποτελεί η ανομοιόμορφη κατανομή της ζήτησης στο χώρο και το χρόνο, αναντίστοιχη με την κατανομή της προσφοράς. (γ) Το πολύπλοκο και κατακερματισμένο ανάγλυφο έχει συνέπεια τις μικρές κλίμακες υδρολογικών λεκανών και τα πολλά υδάτινα σώματα που απαιτούν παρακολούθηση και προστασία. (δ) Υπάρχει εξάρτηση της βόρειας Ελλάδας από υδατικούς πόρους γειτονικών κρατών, πράγμα που δημιουργεί την απαίτηση για διακρατικές συνεργασίες. (ε) Η κυριαρχία των προβλημάτων ποσότητας έναντι της ποσότητας, τα αναξιοποίητα επιφανειακά νερά και τα υπεραντλημένα υπόγεια υπογραμμίζουν την ανάγκη για νέα έργα (μεγάλης κλίμακας, πολλαπλού σκοπού). (στ) Υπάρχει ανάγκη συνολικού (διατομεακού) σχεδιασμού και προγραμματισμού για αειφορική ανάπτυξη.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.30398.08005