Ακτινογραφία της κοινωνίας είναι ο Κηφισός

Δ. Κουτσογιάννης, Ακτινογραφία της κοινωνίας είναι ο Κηφισός, Καθημερινή, 36, Αθήνα, 11 March 2007.

[doc_id=759]

[Ελληνικά]

Διατυπώνεται η άποψη ότι ο Κηφισός αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα κακοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος με ευθύνη ιδιωτών, δημόσιων φορέων και συνολικά της κοινωνίας μας.

PDF Πλήρες κείμενο:

PDF Συμπληρωματικό υλικό: