Σημειώσεις Διαχείρισης Υδατικών Πόρων - Μέρος 1

Δ. Κουτσογιάννης, Σημειώσεις Διαχείρισης Υδατικών Πόρων - Μέρος 1, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2007.

[doc_id=762]

[Ελληνικά]

Οι σημειώσεις καλύπτουν κεφάλαια της διαχείρισης υδατικών πόρων και ειδικότερα: (α) Εισαγωγή: Έννοιες, μεθοδολογία, μεγέθη - Πλαίσιο διαχείρισης στην Ελλάδα, (β) Εισαγωγή στη βελτιστοποίηση συστημάτων υδατικών πόρων, (γ) Εκτίμηση και διαχείριση αβεβαιότητας με τεχνικές προσομοίωσης, (δ) Έργα αξιοποίησης των υδατικών πόρων, (ε) Διαχείριση της ζήτησης νερού, (στ) Νερό και γεωργία, (ζ) Νερό και αστική ανάπτυξη, (η) Νερό και ενέργεια.

PDF Πλήρες κείμενο:

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Σημείωση:

Οι σημειώσεις καλύπτουν μέρος της ύλης του μαθήματος "Διαχείριση Υδατικών Πόρων" που διδάσκεται στο διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων".

Κατηγορίες: Βιβλιογραφία μαθήματος: Διαχείριση υδατικών πόρων