Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων

Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ανδρεαδάκης, Ρ. Μαυροδήμου, Α. Χριστοφίδης, Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, Γ. Καραβοκυρός, Σ. Κοζάνης, Δ. Μαμάης, και Κ. Νουτσόπουλος, Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων, Υποστήριξη της κατάρτισης Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων, 748 pages, doi:10.13140/RG.2.2.25384.62727, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Φεβρουάριος 2008.

[doc_id=782]

[Ελληνικά]

Το τεύχος περιλαμβάνει επτά κεφάλαια: (i) Εισαγωγή, (ii) Πλαίσιο διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας, (iii) Μεθοδολογία προσέγγισης, (iv) Προσέγγιση κατά υδατικό διαμέρισμα, (v) Σχέσεις μεταξύ υδατικών διαμερισμάτων, (vi) Προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας, (vii) Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας των υδατικών πόρων της χώρας.

PDF Πλήρες κείμενο:

Σχετικό έργο: Υποστήριξη της κατάρτισης Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. C. Cudennec, C. Leduc, and D. Koutsoyiannis, Dryland hydrology in Mediterranean regions -- a review, Hydrological Sciences Journal, 52 (6), 1077–1087, doi:10.1623/hysj.52.6.1077, 2007.
2. D. Koutsoyiannis, Scale of water resources development and sustainability: Small is beautiful, large is great, Hydrological Sciences Journal, 56 (4), 553–575, doi:10.1080/02626667.2011.579076, 2011.
3. D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, A. Efstratiadis, N. Zarkadoulas, and Y. Markonis, Floods in Greece, Changes of Flood Risk in Europe, edited by Z. W. Kundzewicz, Chapter 12, 238–256, IAHS Press, Wallingford – International Association of Hydrological Sciences, 2012.
4. S. Mihas, A. Efstratiadis, K. Nikolaou, and N. Mamassis, Drought and water scarcity management plan for the Peloponnese river basin districts, 12th International Conference “Protection & Restoration of the Environment”, Skiathos, Dept. of Civil Engineering and Dept. of Planning & Regional Development, Univ. Thessaly, Stevens Instute of Technology, 2014.
5. H. Tyralis, A. Tegos, A. Delichatsiou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, A perpetually interrupted interbasin water transfer as a modern Greek drama: Assessing the Acheloos to Pinios interbasin water transfer in the context of integrated water resources management, Open Water Journal, 4 (1), 113–128, 12, 2017.
6. E. Savvidou, A. Efstratiadis, A. D. Koussis, A. Koukouvinos, and D. Skarlatos, The curve number concept as a driver for delineating hydrological response units, Water, 10 (2), 194, doi:10.3390/w10020194, 2018.
7. G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, R. Ioannidis, T. Iliopoulou, E. Frangedaki, and D. Koutsoyiannis, Optimal utilization of water resources for local communities in mainland Greece (case study of Karyes, Peloponnese), Procedia Manufacturing, 44, 253–260, doi:10.1016/j.promfg.2020.02.229, 2020.
8. G.-F. Sargentis, P. Siamparina, G.-K. Sakki, A. Efstratiadis, M. Chiotinis, and D. Koutsoyiannis, Agricultural land or photovoltaic parks? The water–energy–food nexus and land development perspectives in the Thessaly plain, Greece, Sustainability, 13 (16), 8935, doi:10.3390/su13168935, 2021.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Baltas, E. A., Climatic conditions and availability of water resources in Greece, International Journal of Water Resources Development, 24(4), 635-649, 2008
2. Gikas, P., and G.Tchobanoglous, Sustainable use of water in the Aegean Islands, Journal of Environmental Management, 90(8), 2601-2611, 2009.
3. Gikas, P., and A.N.Angelakis, Water resources management in Crete and in the Aegean Islands, with emphasis on the utilization of non-conventional water sources, Desalination, 248 (1-3), 1049-1064, 2009.
4. Agrafioti, E., and E. Diamadopoulos, A strategic plan for reuse of treated municipal wastewater for crop irrigation on the Island of Crete, Agricultural Water Management, 105,57-64, 2012.
5. #Zafirakis, D., C. Papapostolou, E. Kondili, and J. K. Kaldellis, Water use in the electricity generation sector: A regional approach evaluation for Greek thermal power plants, Protection and Restoration of the Environment XI, 1459-1468, 2012.
6. Pisinaras, V., C. Petalas, V. A. Tsihrintzis and G. P. Karatzas, Integrated modeling as a decision-aiding tool for groundwater management in a Mediterranean agricultural watershed, Hydrological Processes, 27 (14), 1973-1987, 2013.
7. Efstathiou, G.A., C. J. Lolis, N. M. Zoumakis, P. Kassomenos and D. Melas, Characteristics of the atmospheric circulation associated with cold-season heavy rainfall and flooding over a complex terrain region in Greece, Theoretical and Applied Climatology, 115 (1-2), 259-279, 2014.
8. #Antoniou, G. P., Residential rainwater cisterns in Ithaki, Greece, IWA Regional Symposium on Water, Wastewater & Environment: Traditions & Culture (ed. by I. K. Kalavrouziotis and A. N. Angelakis), Patras, Greece, 675-685, International Water Association & Hellenic Open University, 2014.
9. Kougioumoutzis, K., S.M. Simaiakis, and A. Tiniakou, Network biogeographical analysis of the central Aegean archipelago, Journal of Biogeography, 41 (10) 848-1858, 2014.
10. Zafirakis, D., C. Papapostolou, E. Kondili, and J. K. Kaldellis, Evaluation of water‐use needs in the electricity generation sector of Greece, International Journal of Environment and Resource, 3(3), 39-45, doi:10.14355/ijer.2014.0303.01, 2014.
11. Manakos, I., K. Chatzopoulos-Vouzoglanis, Z. I. Petrou, L. Filchev, and A. Apostolakis, Globalland30 Mapping capacity of land surface water in Thessaly, Greece, Land, 4 (1), 1-18, doi:10.3390/land4010001, 2015.
12. Kallioras, A., and P. Marinos, Water resources assessment and management of karst aquifer systems in Greece, Environmental Earth Sciences, 74(1), 83-100, doi:10.1007/s12665-015-4582-5, 2015.
13. #Grimpylakos , G., K. Albanakis, and T. S. Karacostas, Watershed size, an alternative or a misguided parameter for river’s waterpower? Implementation in Macedonia, Greece, Perspectives on Atmospheric Sciences, Springer Atmospheric Sciences, 295-301, doi:10.1007/978-3-319-35095-0_41, 2017.
14. Tsangaratos, P. A. Kallioras , Th. Pizpikis, E. Vasileiou, I. Ilia, and F. Pliakas, Multi-criteria Decision Support System (DSS) for optimal locations of Soil Aquifer Treatment (SAT) facilities, Science of The Total Environment, 603–604, 472–486, doi:10.1016/j.scitotenv.2017.05.238, 2017.
15. Soulis, K. X., and D. E. Tsesmelis, Calculation of the irrigation water needs spatial and temporal distribution in Greece, European Water, 59, 247-254, 2017.
16. Piria, M., P. Simonović, E. Kalogianni, L. Vardakas, N. Koutsikos, D. Zanella, M. Ristovska, A. Apostolou, A. Adrović, D. Mrdak, A. S. Tarkan, D. Milošević, L. N. Zanella, R. Bakiu, F. G. Ekmekçi, M. Povž, K. Korro, V. Nikolić, R. Škrijelj, V. Kostov, A. Gregori, and M. K. Joy, Alien freshwater fish species in the Balkans — Vectors and pathways of introduction, Fish and Fisheries, 19(1), 138–169, doi:10.1111/faf.12242, 2018.
17. Falalakis, G. and A. Gemitzi, A simple method for water balance estimation based on the empirical method and remotely sensed evapotranspiration estimates, Journal of Hydroinformatics, 22(2), 440-451, doi:10.2166/hydro.2020.182, 2020.
18. Laspidou, C. S., N. Mellios, A. Spyropoulou, D. Kofinas, and M. P. Papadopoulou, Systems thinking on the resource nexus: Modeling and visualisation tools to identify critical interlinkages for resilient and sustainable societies and institutions, Science of The Total Environment, 717, 137264, doi:10.1016/j.scitotenv.2020.137264, 2020.
19. Tzanakakis, V. A., A. N. Angelakis, N. V. Paranychianakis, Y. G. Dialynas, and G. Tchobanoglous, Challenges and opportunities for sustainable management of water resources in the island of Crete, Greece, Water, 12(6), 1538, doi:10.3390/w12061538, 2020.
20. Skrimizea, E., and C. Parra, An adaptation pathways approach to water management and governance of tourist islands: the example of the Southern Aegean Region in Greece, Water International, 45(7-8), 746-764, doi:10.1080/02508060.2020.1791683, 2020.
21. Alamanos, A., P. Koundouri, L. Papadaki, and T. Pliakou, A system innovation approach for science-stakeholder interface: theory and application to water-land-food-energy nexus, Frontiers in Water, 3, 744773, doi:10.3389/frwa.2021.744773, 2022.
22. Zafeirakou, A., A. Karavi, A. Katsoulea, A. Zorpas, and I. Papamichael, Water resources management in the framework of the circular economy for touristic areas in the Mediterranean: case study of Sifnos Island in Greece, Euro-Mediterranean Journal for Environmental Integration, doi:10.1007/s41207-022-00319-1, 2022.
23. Alamanos, A., P. Koundouri, L. Papadaki, T. Pliakou, and E. Toli, Water for tomorrow: A living lab on the creation of the science-policy-stakeholder interface, Water, 14(18), 2879, doi:10.3390/w14182879, 2022.

Κατηγορίες: Βιβλιογραφία μαθήματος: Διαχείριση υδατικών πόρων