Υδρολογικά χαρακτηριστικά των λεκανών Μόρνου, Ευήνου και Υλίκης

Ν. Μαμάσης, Σ. Ρώτη, Δ. Κουτσογιάννης, και Θ. Ξανθόπουλος, Υδρολογικά χαρακτηριστικά των λεκανών Μόρνου, Ευήνου και Υλίκης, Πρακτικά της ημερίδας: Προοπτικές επίλυσης του υδροδοτικού προβλήματος της Αθήνας, επιμέλεια Δ. Κουτσογιάννης, Αθήνα, 55–64, doi:10.13140/RG.2.1.2177.3043, Γ. Φούντας, 1990.

[doc_id=79]

[Ελληνικά]

Περιγράφεται και αξιολογείται η υδρολογική πληροφορία των λεκανών Μόρνου, Ευήνου και Βοιωτικού Κηφισού-Υλίκης, το υδατικό δυναμικό των οποίων αποτελεί τον κύριο υδατικό πόρο της Αθήνας. Τα πρωτογενή δεδομένα στα οποία βασίζεται η πληροφορία αυτή είναι μειωμένης αξιοπιστίας. Τα τελικά υδρολογικά δείγματα δείχνουν αυξημένο επιφανειακό υδατικό δυναμικό της λεκάνης του Ευήνου έναντι των άλλων δύο λεκανών. Η διεξοδική ανάλυση των ιστορικών χρονοσειρών της λεκάνης Βοιωτικού Κηφισού-Υλίκης έδειξε στατιστικά σημαντικές πτωτικές τάσεις στην απορροή, τη βροχόπτωση και την εξάτμιση που πρέπει να αποδοθούν σε τοπικές κλιματικές μετατοπίσεις. Αναφορά, τέλος, γίνεται και στο πρόσφατο φαινόμενο ξηρασίας που πλήττει τις περισσότερες υδρολογικές λεκάνες της χώρας.

PDF Πλήρες κείμενο (466 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.2177.3043

Σημείωση:

Περίληψη της εργασίας αναδημοσιεύτηκε στο συλλογικό τόμο της Εθνικής Επιτροπής κατά της Ερημοποίησης "Ερημοποίηση - Επιστημονικές εργασίες Ελλήνων συγγραφέων", επιμέλεια Ο. Βαρελίδης, Ν. Γιάσογλου και Σ. Λιβέρης, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθήνα 2004.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Amanatidis, G. T., A. G. Paliatsos, C. C. Repapis, and J. G. Bartzis, Decreasing precipitation trend in the Marathon area, Greece, International Journal of Climatology, 13(2), 191-201, 1993.