Δύο σχόλια για το άρθρο "Naturally trendy?" του Rasmus E. Benestad

D. Koutsoyiannis, Two comments on "Naturally trendy?" by Rasmus E. Benestad, Real Climate, 5 pages, Μάιος 2005.

[Δύο σχόλια για το άρθρο "Naturally trendy?" του Rasmus E. Benestad]

[doc_id=790]

[Αγγλικά]

Η δημοσίευση του άρθρου Cohn T.A., and H.F. Lins, Nature's style: Naturally trendy, Geophysical Research Letters, 32(23), art. no. L23402, 2005 προξένησε θυελλώδεις συζητήσεις σε κλιματικούς ιστότοπους στο Διαδίκτυο. Στα δύο αυτά σχόλια προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι οι καθιερωμένες κλιματικές στατιστικές μέθοδοι είναι εσφαλμένες και ότι η εργασία των Cohn και Lins, καθώς και η συζήτησή της, θα οδηγήσουν σε πιο σωστές στατιστικές μεθόδους και πιο συνεπή στατιστική συλλογιστική.

PDF Πλήρες κείμενο (20 KB)

Βλέπε επίσης: http://www.realclimate.org/index.php?p=228