Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την έγκυρη παραγωγή στατιστικών προβλέψεων;

D. Koutsoyiannis, What are the conditions for valid extrapolation of statistical predictions?, Niche Modeling, 2 pages, Αύγουστος 2006.

[Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την έγκυρη παραγωγή στατιστικών προβλέψεων;]

[doc_id=793]

[Αγγλικά]

Υποστηρίζεται ότι οι πιο σημαντικές προϋποθέσεις για την παραγωγή έγκυρων στατιστικών προβλέψεων είναι (1) η γνώση των βασικών αρχών πιθανότητας, στατιστικής και στοχαστικής, (2) η διατύπωση του προβλήματος με την μέγιστη δυνατή σαφήνεια, (3) η γνώση των στατιστικών/στοχαστικών ιδιοτήτων των εμπλεκόμενων μεταβλητών, τόσο των περιθώριων ιδιοτήτων, όσο και των εξαρτήσεων, και (4) η χρήση ορθών στατιστικών αποτελεσμάτων, δηλαδή αυτών που αντιστοιχούν στη φύση του προβλήματος και των εμπλεκόμενων μεταβλητών. Αυτές οι προϋποθέσεις δεν ικανοποιούνται πάντα σε επιστημονικές δημοσιεύσεις και σε πρακτικές εφαρμογές.

PDF Πλήρες κείμενο (41 KB)

Βλέπε επίσης: http://landshape.org/enm/what-are-the-conditions-for-valid-extrapolation-of-statistical-predictions-answer-ii/