Προγράμματα στοχαστικής προσομοίωσης υδρολογικών χρονοσειρών

Δ. Κουτσογιάννης, Προγράμματα στοχαστικής προσομοίωσης υδρολογικών χρονοσειρών, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 1, Τεύχος 7, 87 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 1992.

[doc_id=8]

[Ελληνικά]

Περιγράφονται τα προγράμματα υπολογιστή που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του ερευνητικού έργου για την στοχαστική προσομοίωση οποιωνδήποτε υδρολογικών χρονοσειρών. Τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται είναι πολυμεταβλητά και λειτουργούν σε χρονική κλίμακα από ετήσια μέχρι μηνιαία ή δεκαπενθήμερη. Η έκθεση αποτελείται από το κύριο μέρος και τρία παραρτήματα. Το πρώτο μέρος απευθύνεται στο βασικό χρήστη των προγραμμάτων και παρέχει οδηγίες χρήσης και συνοπτικά στοιχεία της μεθοδολογίας στην οποία στηρίζονται τα προγράμματα. Τα παραρτήματα απευθύνονται στον εξειδικευμένο χρήστη και παρέχουν αναλυτική θεωρητική και τεχνική τεκμηρίωση. Συγκεκριμένα, τα δύο πρώτα παραρτήματα καλύπτουν τη μεθοδολογία και τους αλγορίθμους προσομοίωσης, ενώ το τρίτο παράρτημα δίνει πληροφορίες σχετικές με τη δομή των δυαδικών αρχείων που δημιουργούν τα προγράμματα προσομοίωσης.

PDF Πλήρες κείμενο (7769 KB)

Σχετικό έργο: Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 1