Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 1 – καταχωρημένα τεύχη

19 έγγραφα.

Εκθέσεις ερευνητικών έργων

 1. Κ. Αλεξοπούλου, Π. Αναστασοπούλου, Δ. Μπώκου, Χ. Ανυφαντή, και Κ. Τσολακίδης, Ημερήσια βροχομετρικά δεδομένα υδατικού διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα 1, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 1, Παράρτημα A4, 848 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 1992.

  [doc_id=422]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Π. Αναστασοπούλου, Κ. Αλεξοπούλου, Χ. Ανυφαντή, και Δ. Μπώκου, Ημερήσια δεδομένα στάθμης υδατικού διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 1, Τεύχος B3, 456 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 1992.

  [doc_id=144]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Π. Αναστασοπούλου, Κ. Αλεξοπούλου, Χ. Ανυφαντή, και Δ. Μπώκου, Ημερήσια δεδομένα στάθμης υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα 1, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 1, Τεύχος B1, 317 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 1992.

  [doc_id=143]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Κ. Αλεξοπούλου, Π. Αναστασοπούλου, Δ. Μπώκου, Χ. Ανυφαντή, και Κ. Τσολακίδης, Ημερήσια βροχομετρικά δεδομένα υδατικού διαμερίσματος Αττικής, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 1, Τεύχος A6, 199 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 1992.

  [doc_id=142]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Κ. Αλεξοπούλου, Π. Αναστασοπούλου, Δ. Μπώκου, Χ. Ανυφαντή, και Κ. Τσολακίδης, Ημερήσια βροχομετρικά δεδομένα υδατικού διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα 2, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 1, Τεύχος A5, 440 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 1992.

  [doc_id=141]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Κ. Αλεξοπούλου, Π. Αναστασοπούλου, Δ. Μπώκου, Χ. Ανυφαντή, και Κ. Τσολακίδης, Ημερήσια βροχομετρικά δεδομένα υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα 3, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 1, Τεύχος A3, 623 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 1992.

  [doc_id=140]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Κ. Αλεξοπούλου, Π. Αναστασοπούλου, Δ. Μπώκου, Χ. Ανυφαντή, και Κ. Τσολακίδης, Ημερήσια βροχομετρικά δεδομένα υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα 2, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 1, Τεύχος A2, 384 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 1992.

  [doc_id=139]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Π. Αναστασοπούλου, Κ. Αλεξοπούλου, Χ. Ανυφαντή, και Δ. Μπώκου, Ημερήσια δεδομένα στάθμης υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα 2, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 1, Τεύχος B2, 312 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 1992.

  [doc_id=137]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, και Ι. Ναλμπάντης, Τελική Έκθεση Α Φάσης, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 1, Τεύχος 10, 71 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 1992.

  [doc_id=11]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ι. Σπυράκος, και Ι. Σταματάκη, Οργάνωση και διαχείριση πληροφοριών υδρολογικών λεκανών με τεχνικές GIS, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 1, Τεύχος 9, 36 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 1992.

  [doc_id=10]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ι. Ναλμπάντης, Προγράμματα προσομοίωσης της σχέσης βροχής-απορροής, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 1, Τεύχος 8, 106 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 1992.

  [doc_id=9]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Προγράμματα στοχαστικής προσομοίωσης υδρολογικών χρονοσειρών, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 1, Τεύχος 7, 87 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 1992.

  [doc_id=8]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Κ. Αλεξοπούλου, Π. Αναστασοπούλου, και Ν. Μαμάσης, Δοκιμαστική εφαρμογή των προγραμμάτων επεξεργασίας στη λεκάνη Ευήνου, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 1, Τεύχος 6, 161 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 1992.

  [doc_id=7]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Μαμάσης, Κ. Νικολάου, Γ. Τσακαλίας, και Χ. Ανυφαντή, Βάση και προγράμματα επεξεργασίας μηνιαίων υδρολογικών δεδομένων, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 1, Τεύχος 5, 96 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 1992.

  [doc_id=6]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Σ. Ρώτη, και Χ. Ανυφαντή, Ισοζύγια ταμιευτήρων, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 1, Τεύχος 4, 64 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 1992.

  [doc_id=5]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Κ. Τσολακίδης, Μετεωρολογικοί σταθμοί και δεδομένα, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 1, Τεύχος 3, 212 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 1992.

  [doc_id=4]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Σταυρίδης, Δ. Μπώκου, Κ. Αλεξοπούλου, Π. Αναστασοπούλου, και Ν. Μαμάσης, Βροχομετρικοί και υδρομετρικοί σταθμοί και δεδομένα, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 1, Τεύχος 2, 219 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 1992.

  [doc_id=3]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Σ. Ρώτη, Επισκόπηση μελετών υδρολογικού ενδιαφέροντος, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 1, Τεύχος 1, 179 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 1992.

  [doc_id=2]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Κ. Αλεξοπούλου, Π. Αναστασοπούλου, Δ. Μπώκου, Χ. Ανυφαντή, και Κ. Τσολακίδης, Ημερήσια βροχομετρικά δεδομένα υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας,Τμήμα 1, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 1, Τεύχος A1, 354 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 1992.

  [doc_id=1]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο