Υδρολογική μελέτη περιοχής οδικού άξονα Ιόνιας Οδού, τμήματος Αντίρριο - Κεφαλόβρυσο

Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογική μελέτη περιοχής οδικού άξονα Ιόνιας Οδού, τμήματος Αντίρριο - Κεφαλόβρυσο, Εκπόνηση μελετών τμήματος Αντίρριο - Κεφαλόβρυσο του Δυτικού Οδικού Άξονα Β-Ν, Ανάθεση: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχοι: ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε., Κάστωρ, 38 pages, Αθήνα, 2001.

[doc_id=802]

[Ελληνικά]

Εισαγωγή: Αντικείμενο, Μετρητικοί σταθμοί. Γενική μεθοδολογία κατάρτισης όμβριων καμπυλών. Σύνολα δεδομένων. Επεξεργασία δεδομένων: Βροχογραφικά δεδομένα, Βροχομετρικά δεδομένα, Εκτίμηση παραμέτρων όμβριων καμπυλών, Τελικά αποτελέσματα. Συγκρίσεις: Σύγκριση με τις όμβριες καμπύλες άλλων περιοχών, Σύγκριση με τις προγενέστερες όμβριες καμπύλες της ευρύτερης περιοχής μελέτης. Συμπεράσματα.

PDF Πλήρες κείμενο (895 KB)

Σχετικό έργο: Εκπόνηση μελετών τμήματος Αντίρριο - Κεφαλόβρυσο του Δυτικού Οδικού Άξονα Β-Ν