Υδρολογική Μελέτη Πλημμυρών

Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογική Μελέτη Πλημμυρών, Μελέτη δίαιτας π. Ποταμού Κέρκυρας, Ανάθεση: Αναπτυξιακή Επιχείρηση Δήμου Κερκυραίων, Ανάδοχος: Μ. Παπακώστα, 46 pages, Αθήνα, 2001.

[doc_id=804]

[Ελληνικά]

Εισαγωγή: Αντικείμενο, Περιγραφή της λεκάνης απορροής, Γενικά κλιματικά δεδομένα. Κατάρτιση όμβριων καμπυλών: Γενική μεθοδολογία, Σταθμοί και δεδομένα, Επεξεργασία δεδομένων, Τελικά αποτελέσματα, Συγκρίσεις και συμπεράσματα. Μοναδιαία υδρογραφήματα της λεκάνης. Πλημμύρες σχεδιασμού: Καταιγίδες σχεδιασμού, Απώλειες - Ωφέλιμη βροχή, Βασική ροή - Τήξη χιονιού, Περίοδοι επαναφοράς, Υπολογισμοί και αποτελέσματα. Συμπεράσματα.

PDF Πλήρες κείμενο (923 KB)

Σχετικό έργο: Μελέτη δίαιτας π. Ποταμού Κέρκυρας