Υδρολογική μελέτη

Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογική μελέτη, Μελέτη προέγκρισης χωροθέτησης του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού Βαλορέματος, Ανάθεση: ΥΔΡΟΣΑΡ, Ανάδοχος: Δ. Αργυρόπουλος, 9 pages, Αθήνα, 2001.

[doc_id=805]

[Ελληνικά]

Εισαγωγή. Γενικά χαρακτηριστικά του Βαλορέμαος και του Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου. Παραγωγή ημερήσιων παροχών. Καμπύλες διάρκειας παροχών. Ελάχιστες παροχές. Συμπεράσματα.

PDF Πλήρες κείμενο (179 KB)

Σχετικό έργο: Μελέτη προέγκρισης χωροθέτησης του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού Βαλορέματος