Τεχνική γνωμοδότηση

Δ. Κουτσογιάννης, Τεχνική γνωμοδότηση, Χαρακτηρισμός του μεγέθους της λίμνης Ζαραβίνας στην περιοχή Δελβινακίου του Νομού Ιωαννίνων, Ανάθεση: Π. Μέντζος, Ανάδοχος: Δ. Κουτσογιάννης, 35 pages, Αθήνα, 2004.

[doc_id=806]

[Ελληνικά]

Ιστορικό και αντικείμενο. Χαρακτηριστικά της λίμνης και της λεκάνης απορροής: Φυσικά χαρακτηριστικά, Διαχειριστικά χαρακτηριστικά. Μεθοδολογία και σχολιασμός μεθοδολογιών άλλων μελετών. Εφαρμογή της μεθοδολογίας: Δεδομένα αυτοψιών και ανάλυσή τους, Ταξινόμηση της λίμνης με βάση την κοινοτική νομοθεσία, Ταξινόμηση της λίμνης με βάση άλλες συναφείς επιστήμες, Επιχειρήματα κοινής λογικής. Σχολιασμός των επιχειρημάτων άλλων μελετών. Συμπεράσματα.

PDF Πλήρες κείμενο (2113 KB)

Σχετικό έργο: Χαρακτηρισμός του μεγέθους της λίμνης Ζαραβίνας στην περιοχή Δελβινακίου του Νομού Ιωαννίνων