Χαρακτηρισμός του μεγέθους της λίμνης Ζαραβίνας στην περιοχή Δελβινακίου του Νομού Ιωαννίνων

[proj_id=141]

Περίοδος εκτέλεσης: Σεπτέμβριος 2003–Δεκέμβριος 2004

Ανάθεση: Π. Μέντζος

Ανάδοχος: Δ. Κουτσογιάννης

Η λίμνη Ζαραβίνα βρίσκεται κοντά στα Ελληνοαλβανικά σύνορα, στην περιοχή Πωγώνι του Νομού Ιωαννίνων. Για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της λίμνης εξελίσσεται δικαστική διαμάχη. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της λίμνης, αν και στην ουσία του είναι νομικής φύσης, έχει μια σημαντική τεχνική-υδρολογική πτυχή, για την ανάλυση της οποίας εκπονήθηκε αυτή η μελέτη.

Έγγραφα: