Υδρολογική μελέτη

Ε. Στεργίου, Α. Τσούνη, και Ι. Τζεράνης, Υδρολογική μελέτη, Μελέτη εμπλουτισμού υδάτινου όγκου ποταμών Ληθαίου - Αγιαμονιώτη, Ανάθεση: Δήμος Τρικκαίων, Ανάδοχος: Ι. Τζεράνης, 129 pages, Αθήνα, 2002.

[doc_id=807]

[Ελληνικά]

Σχετικό έργο: Μελέτη εμπλουτισμού υδάτινου όγκου ποταμών Ληθαίου - Αγιαμονιώτη