Όμβριες καμπύλες για το οδικό έργο Καναβάρι-Δομβαίνα-Πρόδρομος

Δ. Κουτσογιάννης, Όμβριες καμπύλες για το οδικό έργο Καναβάρι-Δομβαίνα-Πρόδρομος, Υδραυλική μελέτη αποστράγγισης της οδού Καναβάρι-Δομβαίνα-Πρόδρομος, Ανάθεση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας, Ανάδοχος: Δ. Αργυρόπουλος, 9 pages, Αθήνα, 2004.

[doc_id=813]

[Ελληνικά]

Περιοχή έργου. Σταθμοί και δεδομένα. Γενική περιγραφή της μεθόδου κατάρτισης όμβριων καμπυλών. Επεξεργασία βροχομετρικών δεδομένων. Εκτίμηση παραμέτρων όμβριων καμπυλών. Τελικά αποτελέσματα. Σύγκριση με τις όμβριες καμπύλες της Αθήνας.

PDF Πλήρες κείμενο (365 KB)

Σχετικό έργο: Υδραυλική μελέτη αποστράγγισης της οδού Καναβάρι-Δομβαίνα-Πρόδρομος