Υδραυλική μελέτη αποστράγγισης της οδού Καναβάρι-Δομβαίνα-Πρόδρομος

[proj_id=146]

Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 2004–Ιανουάριος 2004

Ανάθεση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας

Ανάδοχος: Δ. Αργυρόπουλος

Έγγραφα: